Việc hoàn tiền khi mua ứng dụng trong Google Play Store thì không khó để thực hiện trước đây chỉ cần bạn gửi yêu cầu trong một khoảng thời gian nhất định. Mặc dù vậy, việc hoàn tiền khá khó khăn đối với những trường hợp khá như In-app purchase (mua bên trong ứng dụng) hay Subscription (thuê bao). Google hiểu điều đó và bây giờ là lúc ông chủ Android thay đổi để giúp nó tốt hơn.

Hiện tại, những nhà phát triển đã có thể thấy một thông báo nhỏ về việc có thể thực hiện hoàn tiền đối với In-app purchase và subscriptions. Nếu nhà phát triển lựa chọn thì có thể giúp ứng dụng của mình trở nên thân thiện hơn và khách hàng sẽ hài lòng hơn, nếu nhà phát triển không áp dụng thì có thể khách hàng sẽ không hài lòng nếu ứng dụng không tốt.

Goole Play thông báo tính năng hoàn tiền một phần
Goole Play thông báo tính năng hoàn tiền một phần – Nguồn ảnh: XDADevelopers

Bên cạnh đó, Google cũng thông báo tính năng này sẽ không khả dụng với một vài hình thức thanh toán khác. Những giao dịch được hoàn thành từ tháng 3 năm 2018 mới có khả năng hoàn tiền một phần, hiện tại những giao dịch trước đó sẽ không thể nhận được tính năng này.

Lựa chọn hoàn tiền của những nhà phát triển
Lựa chọn hoàn tiền của những nhà phát triển – Nguồn ảnh: XDADevelopers

Tính năng hoàn tiền một phần chỉ được thông báo với nhà phát triển và chỉ nhà phát triển mới có khả năng thêm tính năng này. Người dùng cuối không thể thực hiện, nếu muốn thì người dùng có thể góp ý cho nhà phát triển thêm lựa chọn hoàn tiền này.

Xem thêm: Google Photos giờ có thể “Thích” những ảnh, video hay album được chia sẻ