Có thể thay đổi bao nhiêu số điện thoại trên ví MoMo trên cùng 1 thiết bị di động?

Cùng 1 ứng dụng ví MoMo trên 1 thiết bị di động, bạn có thể thay đổi 3 số điện thoại trong 1 tháng. Nếu thay đổi quá 3 số điện thoại ví MoMo của bạn sẽ bị tạm khóa và đầu tháng sau sẽ hoạt động trở lại.

Để thay đổi số điện thoại khác, bạn vui lòng đăng nhập vào MoMo chọn mục Menu -> chọn “Cài đặt” -> chọn “Đổi số điện thoại”

Rate this post
Xem thêm:   Hướng dẫn liên kết Ví MoMo với ngân hàng VIB