Chế độ USB Debugging cung cấp cho chúng ta nhiều quyền hạn hơn khi truy cập vào thiết bị Android để kết nối với máy tính qua cáp kết nối. Tạo điều kiện kết nối giữa thiết bị Samsung Android với máy tính thông qua Android SDK phát triển ứng dụng trên Android. Bạn thật hiện theo hướng dẫn bật tắt USB Debug trên Samsung sau đây.

Bài viết liên quan:

Các bước hướng dẫn bật tắt USB Debug trên Samsung.

Bước 1: Bạn vào “Cài đặt”.

Bước 2: Chọn mục “Thông tin điện thoại” và chọn tiếp “Thông tin phần mềm”.

Bước 3: Chạm 7 lần liên tiếp vào mục “Số hiệu bản tạo 7 lần” đến khi thông báo “Chế độ nhà phát triển đã được bật”.

Bước 4: Trở về “Cài đặt” và chọn mục “Cài đặt cho người phát triển”.

Bước 5: Tại đây bạn tìm đến “Chế độ USB Debug” gạt bật và chọn “OK” để xác nhận.

Lúc này kết nối với máy tính qua cáp sẽ dễ dàng hơn sau khi bạn thao tác bật USB Debug. Chúc bạn thành công!

Xem thêm:  Đánh giá samsung galaxy S9+,Liệu có hoàn hảo nhử quảng cáo