Các bạn có hài lòng với ứng dụng Files trên iOS 11?

Ứng dụng File trên iOS 11 được Apple giới thiệu như là một chỗ tập trung tất cả dữ liệu của bạn vào một nơi, bạn có thể quản lý file của mình thoải mái như trên máy tính. Tuy nhiên, thực tế thì chức năng này chỉ chạy ngon nhất với iCloud Drive mà thôi, còn với OneDrive, Dropbox, Google Drive hay các dịch vụ lưu trữ bên thứ ba khác thì app Files chỉ có tác dụng cho bạn xem và download các file này về lưu vào iPad / iPhone / iCloud mà thôi, bạn không thể copy file của chúng giữa các folder, cũng không thể quản lý, đổi tên file bằng chính giao diện của Files. Hiện tại, OneDrive, Dropbox, Google Drive giống như các “plugin” hơn là một phần của ứng dụng Files.

Điều đó là mình thất vọng, và nó khiến trải nghiệm của iPad chưa thể tiến gần với một cái máy tính như cách Apple muốn. Giả sử OneDrive, Dropbox, Google Drive được đối xử ngang hàng với iCloud Drive, khi đó tất cả các file đều có thể được quản lý trong giao diện giống nhau, bạn có thể drag drop file giữa các folder và thậm chí giữa các dịch vụ, bạn có thể nhấn giữ vào đổi tên hay mở file trong app khác, hay bạn cũng có thể gắn tag màu cho từng folder của mình trên Google cho dễ phân biệt.

Chưa rõ việc này là do các dịch vụ bên thứ ba chưa hỗ trợ, hay do bản thân ứng dụng Files được Apple thiết kế như vậy. Dù gì đi nữa, Files vẫn cần được cải tiến để mang đến trải nghiệm tốt hơn. Còn anh em thì sao?

Đây là giao diện quản lý file trên iPad và trên iCloud Drive, quá đẹp

Đang tải iCloud_app_Files_iOS_11.jpg…

Và đây là giao diện xem file của Dropbox, OneDrive, hay các dịch vụ bên thứ ba nói chung. Bạn không thễ copy, paste, rename… Thứ duy nhất bạn có thể làm là download file về lưu vào máy, hết

Đang tải OneDrive_Google_Drive_Dropbox_app_Files_iOS_11.jpg…

Rate this post
Xem thêm:   iTunes là gì? hướng dẫn tải iTunes bản mới nhất, công cụ quản lý iPhone đến từ Apple

Related Posts