Kiểm tra cập nhật trên Xiaomi Redmi Note 4 giúp bạn tận hưởng được những ưu điểm, tính năng mới trên máy.

Các bạn có thể tiến hành qua các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Đầu tiên bạn vào cài đặt “Giới thiệu về điện thoại”.

Giới thiệu điện thoại

Bước 2: Vào tiếp “Bản cập nhật hệ thống”.

Vào bản cập nhật hệ thống

Bước 3: Nếu thấy bản thông báo như sau chứng tỏ máy của bạn đã có bản cập nhật mới.

Bản cập nhật mới

Khuyến cáo bạn nên kết nối Wifi ổn định để cập nhật. Chúc các bạn thành công.

Xem thêm: