Instagram dần trở thành nơi chia sẻ những bức ảnh giống nhau, đó là những gì mà chúng ta có thể dễ dàng tìm ra trên mạng xã hội chia sẻ ảnh lớn nhất thế giới này. Bản chất ban đầu của Instagram tạo ra là để chia sẻ những bức ảnh cá nhân hoặc được tạo ra bởi những người dùng từ cơ bản đến nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, do sự phát triển quá nhanh và quá mạnh mẽ đã khiến Instagram dần trở thành một ứng dụng, một nơi mọi người cùng nhau tạo ra những kiểu ảnh có phần giống nhau về ý tưởng, bố cục và phong cảnh.

Bạn có thể dễ dàng tìm ra những bức ảnh giống nhau thông qua một hastag quen thuộc nào đó hay thậm chí từ những người dùng Instagram cùng chủ đề, họ cùng nhau theo một xu hướng nào đó. Thậm chí có cả một tài khoản Instagram được tạo ra chỉ để đăng tải những bức ảnh trùng lập về cả ý tưởng lẫn nội dung, đó là Insta Repeat.

Instagram mạng xã hội chia sẻ ảnh
Instagram mạng xã hội chia sẻ ảnh

Insta Repeat là một tài khoản Instagram được tạo ra bởi một cô gái 27 tuổi sống ở Alaska, cô đã tạo ra tài khoản Instagram này mục đích để chia sẻ những bức ảnh trùng lập. Theo những gì mà cô gái này chia sẻ, những người dùng Instagram đang cố gắng bó buộc và cùng nhau thực hiện theo một khuôn khổ nào đó, một “kiểu ảnh” trào lưu và không có nhiều sự sáng tạo. Mục đích của cô gái trẻ từ Alaska không phải để chỉ trích những người dùng Instagram đã đăng tải mà chỉ muốn khám phá khung cảnh đó tai một vị trí bởi nhiều người chụp.

Dưới đây là những bức ảnh mà Insta Repeat đăng tải để cho chúng ta thấy những sự tuyệt vời của việc trùng lặp.

Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 1 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 2 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 3 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 4 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 5 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 6 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 7 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 8 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 9 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 10 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 11 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 12 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 13 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 14 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 15 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 16 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 17 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 18 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 19 Instagram đang dần trở thành mạng xã hội chia sẻ ảnh trùng lặp - Ví dụ: 20

Tham khảo BoredPanda

Chủ đề tương tự: