Nhập số điện thoại muốn đăng ký Ví MoMo và bấm TIẾP TỤC.Lưu ý: bạn cần nhập đúng số điện thoại đã nhận được sms nhận tiền.
Nhập số điện thoại muốn đăng ký Ví MoMo và bấm TIẾP TỤC

 

Lưu ý: bạn cần nhập đúng số điện thoại đã nhận được sms nhận tiền.

 

Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS từ MoMo chứa 1 mã xác thực gồm 6 chữ số, hãy nhập mã này vào ứng dụng MoMo để xác thực số điện thoại
Bạn sẽ nhận được tin nhắn SMS từ MoMo chứa 1 mã xác thực gồm 6 chữ số, hãy nhập mã này vào ứng dụng MoMo để xác thực số điện thoại

 

Tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn. Mật khẩu gồm 6 chữ số và mật khẩu ở 2 ô phải hoàn toàn giống nhau.
Tạo mật khẩu để bảo vệ tài khoản của bạn. Mật khẩu gồm 6 chữ số và mật khẩu ở 2 ô phải hoàn toàn giống nhau.

Với việc tạo mật khẩu thành công, bạn đã hoàn thành quá trình đăng ký Ví MoMo.