Bạn muốn đăng xuất tài khoản Google trên máy Android để chuyển sang máy mới sử dụng? Hãy làm theo hướng dẫn sau để đăng xuất tài khoản một cách nhanh chóng nhất nhé.

Cách xoá tài khoản Google trên Android như sau:

Bước 1: Bạn vào Cài đặt >> Tài khoản.

Bước 2: Chọn vào tài khoản Google, nhấp vô 3 chấm.

Chọn tài khoản Google
Nhấp 3 chấm

Bước 3: Chọn vào Xoá tài khoản.

Thế bạn đã đăng xuất tài khoản Google trên các máy Android và có thể đăng nhập tài khoản Google mới vào bạn nhé.

Bạn sẽ quan tâm: