Tra tấn Samsung Galaxy Note9: Ngoại trừ nút Bixby, mọi thứ đều rất bền

Tra tấn Samsung Galaxy Note9: Ngoại trừ nút Bixby, mọi thứ đều rất bền

Mới đây, Youtuber của kênh JerryRigEverything đã có một màn tra tấn độ bền của Samsung Galaxy Note9. Kết quả…
Dùng hoverboard trên không với tốc độ hơn 160km/h

Dùng Hoverboard trên không với tốc độ hơn 160km/h

Dùng Hoverboard trên không với tốc độ hơn 160km/h, vâng bạn không nghe lầm đâu, đó là những gì mà…
Youtuber của Unbox Therapy chơi Fornite trên màn hình IMAX

Youtuber của Unbox Therapy chơi Fornite trên màn hình IMAX

Youtuber của Unbox Therapy chơi Fornite trên màn hình IMAX. Vâng bạn không nghe lầm đâu, trong video mới nhất…