Trải nghiệm Google Assistant tiếng Việt: Thông minh, giọng êm với nhiều tính năng hay ho

Ở thời điểm hiện tại, Google Assistant là trợ lý ảo đầu tiên và duy nhất mà người Việt có…