Một ứng dụng Quiz khác trên Facebook tiếp tục làm lộ dữ liệu 120 triệu người dùng

Một ứng dụng Quiz khác trên Facebook tiếp tục làm lộ dữ liệu 120 triệu người dùng

Khi mà scandal lộ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử khiến Facebook chao đảo của Cambridge Analytica chưa qua…