Tháng 9 hào hùng, iPhone giảm SỐC nguyên tháng, giá hấp dẫn trước thềm iPhone 13 ra mắt. Mua ngay!

Tháng 9 hào hùng, iPhone giảm SỐC nguyên tháng, giá hấp dẫn trước thềm iPhone 13 ra mắt tại Điện máy…