Lo rằng sẽ bị sao chép, Apple đăng ký bản quyền thiết kế nhà hát Steve Jobs

Lo rằng sẽ bị sao chép, Apple đăng ký bản quyền thiết kế nhà hát Steve Jobs

Mới đây, Apple đã được cấp bản quyền thiết kế lối vào nhà hát Steve Jobs và đã được cơ…

Dự án cuối cùng của Steve Jobs – Trụ sở “phi thuyền” Apple Park

Dự án cuối cùng và niềm mong muốn khao khát của cố CEO Steve Jobs đã hoàn thành và đưa…