Tìm kiếm bài hát qua Shazam

Làm thế nào để tìm được tên bài hát mà tôi vô tình nghe được?

Làm thế nào để tìm được tên một bài hát mà tôi vô tình nghe được? Đây có lẽ là…

Các bạn có hài lòng với ứng dụng Files trên iOS 11?

Ứng dụng File trên iOS 11 được Apple giới thiệu như là một chỗ tập trung tất cả dữ liệu của bạn vào một…

Tại sao có iPhone X vì sao Apple còn ra mắt thêm iPhone 8 và 8 plus

iPhone 8 và 8 Plus là phiên bản nâng cấp của iPhone 7, iPhone X lại là một chiếc iPhone hoàn toàn mới.…

Bạn muốn có tính năng mới gì ở iOS 12?

Ngày 4/6 Apple sẽ tổ chức sự kiện WWDC18, và theo thông lệ mọi năm họ sẽ ra mắt iOS mới tại đây: iOS 12.…