Mới đây, Google đã thêm một tính năng rất tuyệt vời cho Gmail trên Android. Cụ thể, Gmail trên Android cho phép người dùng có thể thu hồi Mail sao khi gửi. Đây là một tính năng về cơ bản rất cần thiết để hạn chế tình trạng gửi nhầm mail và không thể thu hồi. Việc gửi nhầm mail mang lại rất nhiều tai họa và những vấn đề phức tạp đi kèm. Tuy nhiên, trong nhiều năm thì Google chưa có động thái giúp người dùng khắc phục. Dẫu vậy, hiện nay chúng ta đã có thể làm điều này một cách dễ dàng bằng nút Quay lại (UNDO).

Ứng dụng Gmail có tính năng mới
Ứng dụng Gmail có tính năng mới

Trong phiên bản Gmail 8.7 mới nhất, bạn đã có thể sử dụng tính năng này. Ứng dụng Gmail sẽ cung cấp cho bạn một nút mới gọi là Quay lại (UNDO) để thu hồi mail sau khi gửi. Hiện tại thì chức năng này chỉ mới có trên Android, người dùng iOS cần chờ một khoảng thời gian ngắn nữa trước khi có thể sử dụng.

Tính năng này rất đơn giản, khi bấm gửi email, sẽ xuất hiện một thông báo “Sent” (Đã gửi), tuy nhiên bên cạnh sẽ có nút UNDO (Quay lại). Khi bấm vào nút này, email sẽ không được gửi đi mà thu hồi lại vào hộp thư nháp của bạn. Trước đây, khi email đang trong giai đoạn gửi, bạn cũng có một nút tên là Cancel (Hủy) để bỏ quá trình gửi mail. Hiện này, sau khi gửi bạn sẽ có thêm nút UNDO, lưu ý là nút này chỉ tồn tại trong khoảng 10 giây thôi, do đó bạn chỉ có một khoảng thời gian ngắn trước khi quyết định là có nên tiếp tục gửi nữa không.

Gmail cho phép thu hồi mail sau khi gửi
Gmail cho phép thu hồi mail sau khi gửi

Ngoài ra, khi bạn thu hồi mail thì người nhận mail cũng không biết được rằng bạn đã gửi mail cho họ và thu hồi. Đây là một điều khá tốt bởi đôi khi nó gây khó chịu cho người nhận mail. Bạn nghĩ sao về tính năng mới này của ứng dụng Gmail, nó có thật sự hữu ích hay không?.

Tham khỏa PhoneArena

Chủ đề tương tự: